Forum www.pogonlwow.fora.pl Strona Główna

 Stowarzyszenie Sympatyków Pogoni Lwów- temat organizacyjny
Idź do strony Poprzedni  1, 2
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu
Autor Wiadomość
adam81w
PogoniarzDołączył: 15 Paź 2009
Posty: 1977
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 5 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Warszawa

PostWysłany: Pon 1:55, 29 Mar 2010    Temat postu:

Tak, jestem gotów do SSPL wstąpić od początku jak tu przyszedłem. Nie, nie mam korzeni kresowych. No chyba, że uznać za takie to, że część mojej rodziny pochodzi z okolic Łomży (Lutostań). Jakie chce żeby było SSPL i środowisko skupione wokół SSPL? Wiele razy już pisałem o swojej wizji SSPL. Otwarte dla wszystkich i wszystkich przyciągające bo każdy może coś zrobić dla Pogoni i dla Polski, dla Lwowa. Chce żeby to było Stowarzyszenie patriotyczne ale nie zamykające się na ludzi, którzy akurat jeszcze tego nie czują. Może przez Pogoń poczują.

Co do statutu Stowarzyszenia to moi drodzy ono już zostało spisane podczas składania papierów. Cytuję: "C.7. Cel działania podmiotu. 49. Cel działania

Celem działania Stowarzyszenia jest kultywacja tradycji klubu "Pogoń Lwów", poszerzanie wiedzy o historii polskiego sportu oraz promowanie postaw patriotycznych i obywatelskich".

To myślę całkiem zgrabnie spisany statut. Pisma jakie michal1389 składał do sądu są na forum do wglądu w jednym z wątków (ale wybaczcie nie pamiętam w którym).

To są nasze cele. To co wpisano w statut. Mamy co robić. Można zacząć od wrzucania artykułów na wikipedię ukraińską dotyczących polskich graczy przedwojennej Pogoni. Zadziwiające jak mało jest tam takich not. Artykuł na temat Pogoni Lwów (po ukraińsku) na ukraińskiej wiki też jest dosyć kiepski i krótki. Trzeba go poszerzyć. Dotrzyjmy do Ukraińców też tak. Informujmy Ukraińców czasem może i na siłę o tym jaki był Lwów przed wojną. Niech się dowiedzą o Pogoni i o jej graczach. Może o Czarnych też piszmy.

SSPL myślę, że powinna być jak każde Stowarzyszenie Kibiców. Będą tu wszyscy (kibice, kibice zwykli, kibice okazjonalni, fanatycy, ultrasi i inni) i wszyscy powinni być. Nawet niekibice też powinni tu być. Powinniśmy przyciągać dosłownie wszystkich. Jeźdźmy na kresy, piszmy o nich, podtrzymujmy kontakty i polskość na wschodzie. Działajmy! Zresztą robimy to już na własną rękę. Nikt nas nie musi przekonywać. To w nas jest. No ale razem...


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez adam81w dnia Pon 2:04, 29 Mar 2010, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
GośćPostWysłany: Pon 9:27, 29 Mar 2010    Temat postu:

Po wpisach i ilosci wyswietleń tematu mniej więcej widać dla ilu osób sprawa jest poważniejsza a dla ilu jestesmy po prostu ciekawostka kolekcjonerską

Co do meritum

Zgadzam się z Michałem- jeśli jest statut to Admin powinien go opublikowac w widocznym miejscu w całosci a nastepnie temat zamknać żeby nikt nie rozmywał..

Bo na razie to co widze to czyste działanie w próżni, niby statut jest ale gdzie? niby wszyscy chcą ale naprawdę kto?

Trzeba ogarnąc ten bałagan, ja z deklaracją przystapienia do SSPL poczekam do oficjalnej prezentacji statutu- lubie mieć jasna sytuację..

Co do sprawy pochodzenia dla mnie jest to rzecz bez znaczenia, wazne aby członek SSPL działał zgodnie ze statutem i na naszą wspólną chwałę, a to czy ktoś jest kresowiakiem, murzynem, chińczykiem, jehowym czy homoseksualistą mnie nie interesuje..

Ale skoro przy tym to po mieczu mam pochodzenie Tatarskie - tatar Krymski, przechszta w XVIII wieku na katolicyzm z islamu
Powrót do góry
michal1389
AdministratorDołączył: 07 Cze 2008
Posty: 660
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 5 razy
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 13:16, 30 Mar 2010    Temat postu:

Z publikacją statutu chciałem czekać do dostania potwierdzenia z sądu i opublikować wszystkie dokumenty jakie dostane.
Ponieważ w chwili obecnej nie mam dostępu do niego , proszę Michała o wklejenie go.

PS Ten temat jest potrzebny, wg mnie najważniejsze jest teraz formalne potwierdzenie z sądu i otrzymanie numeru KRS , to taki nasz bilet do dalszego działania


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Michal-Lemberg
Gość


PostWysłany: Wto 13:21, 30 Mar 2010    Temat postu:

Na prośbę michala1389 wklejam Statut SSPL:

Cytat:
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1
1. Stowarzyszenie Sympatyków Pogoni Lwów zwane dalej Stowarzyszeniem, działa
na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz
postanowień niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „SS Pogoń Lwów”
§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Tarnów.
§ 3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza
granicami kraju na terenie innych państw.
§ 4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
§ 5
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem
tych organizacji.
§ 6
1.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków
2.Stowrzyszenie utrzymuje się ze składek członkowskich i darowizn
3. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.
Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji
§ 7 Celami Stowarzyszenia są
a. Kultywacja tradycji Klubu Pogoń Lwów
b. Poszerzanie wiedzy o historii polskiego sportu
c. Promowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
§ 8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. organizowanie spotkań, prelekcji, zawodów sportowych, imprez integracyjnych i kulturowych
b. wydawanie czasopism, dzienników, prowadzenie strony internetowej ,
c współprace z osobami i instytucjami o podobnych celach działania
d występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji
Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia
§ 9
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna
może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która
złoży pisemną deklarację oraz otrzyma legitymację członkowską.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż
w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty
złożenia deklaracji.
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie
na wniosek Zarządu
§ 11
Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
§ 12
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d. regularnego opłacania składek.
§ 13
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego
prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych
władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie
zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych
świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 14
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej
na ręce Prezesa,
b. wykluczenia przez Zarząd:
- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub
innych zobowiązań, przez okres przekraczając okres roku,
- z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień
i uchwał władz Stowarzyszenia,
- ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 7 dni od daty
doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym
Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia
§ 15
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
§ 16
1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować
o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania
kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której
dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym
można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
§ 17
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu
na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią
inaczej.
§ 18
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.
Walne Zebranie Członków
§ 19
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze,
i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie,
miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem
Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje
się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia
zwołania Walnego Zebrania Członków.
4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21
dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których
zostało zwołane
§ 20
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych władz Stowarzyszenia.
Zarząd
§ 21

Prezes jest wybierany przez Walne Zebranie większością kwalifikowaną 3/5 głosów
Prezes za zgodą Walnego Zebrania powołuje resztę zarządu
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z
uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z Prezesa, Sekretarza Generalnego, od jednego do trzech Wiceprezesów, Skarbnika, mogą być powołani członkowie zarządu w liczbie nie więcej niż trzech
.3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
na rok. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
§ 22
Do kompetencji Prezesa należy:
a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
a. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
realizowanie uchwał Zarządu
c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
g. zwoływanie Walnego Zebrania,
wydawanie zarządzeń dotyczących działań stowarzyszenia
Do kompetencji zarządu należy:
Pomaganie prezesowi w reprezentowaniu Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
h. ustalanie wysokości składek członkowskich.
Wydawanie uchwał dotyczących działania stowarzyszenia
Komisja Rewizyjna
§ 23
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2 Komisję Rewizyjna wybiera Walne Zebranie Członków zwykła większością głosów
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego
na pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak
niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
§ 24
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności
Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu
w razie jego bezczynności,
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa
§ 25
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.
Sposób reprezentacji
§ 26
Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych,
uprawnionych jest Prezes lub dwóch członków zarządu działających łącznie.
Rozdział VI. Postanowienia końcowe
§ 27
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie
Członków kwalifikowaną większością 3/4 głosów, w obecności przynajmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania.
§ 28
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
kwalifikowaną większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.


Oczywiście zapraszam do dyskusji. Ja póki co nie bedę się wypowiadał.
Powrót do góry
GośćPostWysłany: Wto 14:01, 30 Mar 2010    Temat postu:

"§ 22
Do kompetencji Prezesa należy:
a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
a. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
realizowanie uchwał Zarządu
c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
g. zwoływanie Walnego Zebrania,
wydawanie zarządzeń dotyczących działań stowarzyszenia
Do kompetencji zarządu należy:
Pomaganie prezesowi w reprezentowaniu Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
h. ustalanie wysokości składek członkowskich.
Wydawanie uchwał dotyczących działania stowarzyszenia"

Trochę mi się ta proporcja nie podoba

a-g Prezes , tylko h+uchwały Zarząd ale jak sie okaże że w zarządzie mogą być osoby rozrzucone po Polsce i trudno aby zjeżdzały się aby podejmowac bieżące decyzje (koszty, czas) to można się z tym zgodzić. Liczę że przyszły Prezes będzie brał pod uwagę głos członków Zarządu i będzie z nimi w kontakcie.

Edit:Mam nadzieję, że przyszły Prezes za ten głos nie zastosuje wobec mnie punktu f Wink


Ostatnio zmieniony przez Gość dnia Wto 16:09, 30 Mar 2010, w całości zmieniany 3 razy
Powrót do góry
GośćPostWysłany: Śro 16:25, 31 Mar 2010    Temat postu:

I to jest jakiś konkret....
dziekuję Michałom za odostepnienie treści, na razie takze poczekam na rozwój sytuacji...
Powrót do góry
michal1389
AdministratorDołączył: 07 Cze 2008
Posty: 660
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 5 razy
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 13:48, 01 Kwi 2010    Temat postu:

Dostałem pismo z sądu,
trzeba zmienić 2 punkty statutu i oddać go w ciągu 30 dni pod groźbą oddalenia wniosku o rejestrację.
Napisze jak już niezbędne dokumenty zostaną dostarczone


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
GośćPostWysłany: Czw 18:58, 01 Kwi 2010    Temat postu:

michal1389 napisał:
Dostałem pismo z sądu,
trzeba zmienić 2 punkty statutu i oddać go w ciągu 30 dni pod groźbą oddalenia wniosku o rejestrację.
Napisze jak już niezbędne dokumenty zostaną dostarczone


Kto wymyslił ten Prima Aprilis? Za jaja na drzewie by go powiesić....Wink

Smile Smile Smile


Ostatnio zmieniony przez Gość dnia Czw 19:10, 01 Kwi 2010, w całości zmieniany 2 razy
Powrót do góry
adam81w
PogoniarzDołączył: 15 Paź 2009
Posty: 1977
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 5 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Warszawa

PostWysłany: Czw 19:31, 01 Kwi 2010    Temat postu:

Haha

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
GośćPostWysłany: Pią 21:28, 02 Kwi 2010    Temat postu:

A ma to jakieś znaczenie kto skąd pochodzi? i gdzie meszka żeby być sympatykiem klubu?
Powrót do góry
adam81w
PogoniarzDołączył: 15 Paź 2009
Posty: 1977
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 5 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Warszawa

PostWysłany: Sob 3:59, 03 Kwi 2010    Temat postu:

Salimhan nie ma to znaczenia. Każdy jest mile widziany.

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.pogonlwow.fora.pl Strona Główna -> Bieżące Wydarzenia / Nowe Inicjatywy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2
Strona 2 z 2

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
gRed v1.3 // Theme created by Sopel & Programosy
Regulamin